Tuổi Mão

Những bí mật động trời về tuổi Ất Mão 1975 – Đắc đạo Chi Thố

tuổi ất mão 1975

Tuổi Mão (tiếng Trung là 卯 Mǎo) là tuổi của con Mèo. Trong 12 con giáp ở Trung Quốc người ta không dùng con mèo mà lại dùng con Thỏ (兔Tù) làm con giáp tương ứng với con Mèo ở Việt Nam vì vậy cũng có thể gọi là tuổi Thỏ Những người sinh vào năm 1975 Ất Mão là một trong những mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam về sự giải phóng và thống nhất đất nước.

Đọc thêm »

Ất Mão 1975 Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

tử vi tuổi ất mão năm 2019

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  ĐINH MÙI .Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, khá kiên cố  làm ăn tốt.

Đọc thêm »

Quý Mão 1963 : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

tuổi quý mão 1963

Chồng tuổi QÚY MÃO vợ tuổi ẤT TỴ.Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt, hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Đọc thêm »

Tân Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

tuổi tân mão 1951

Chồng tuổi TÂN MÃO vợ tuổi NHÂM DẦN Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng  trung bình, hào tài bình  thường, hào con đông đủ.

Đọc thêm »