tử vi tuổi ất mão năm 2019

Ất Mão 1975 Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Ất Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Tuổi Ất Mão đại kỵ hiệp hôn

Trai tuổi Ất Mão đại kỵ cưới gái những tuổi dưới đây.

Gái tuổi dưới đây đại kỵ cưới trai tuổi Ất Mão.

1.Chồng tuổi Ất Mão vợ Canh Thân.

Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

2 Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Giáp Tý

Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)

3. Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Bính Dần

Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi ở đời với nhau phạm ( Biệt Ly)

4 Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Nhâm Thân

Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

5 Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Giáp Dần

Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

6. Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Nhâm Tý

Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi ở đời với nhau phạm (Tuyệt mạng)

7 Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Mậu Thân

Vợ lớn hơn chồng 7 tuổi ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16,22,26,28,34,40 tuổi

Gái tuổi này kỵ lấy chồng năm 16,22,24,28,34,36,40 tuổi

Những năm tuổi trên đây đại kỵ hiệp hôn cưới hỏi nếu không thì hôn nhân không thành, vẫn cố cưới hỏi thì gặp chuyện buồn thương xung khắc hoặc chia ly.

Tuổi này trai gái sinh nhằm tháng 4, tháng 10 trong đời thường xảy ra việc buồn phiền về chuyện tình cảm, đến ngày chót khó thành đôi

Lưu ý :

Trai Ất Mão sanh tháng 9,12,4,10,2,8 và tháng 1, Sinh nhằm những tháng này có số lưu thê hoặc đa đoan về việc vợ

Gái tuổi Ất Mão sinh tháng 1,10,4,5 sinh nhằm tháng này có số Lưu phu hoặc trái cảnh về việc chồng

Còn sinh nhằm tháng 6, 3 có số khắc con, sinh con khó, hoặc khó nuổi

Tuổi Ất Mão Hiệp hôn tốt và ở đặng

Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Ất Mão

(Vợ chồng đồng một tuổi )

Lời giải : Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý phải trải qua nhiều phen thành bại rồi sau mới thành, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tính người vợ ít đặng vui vẻ, ít hòa hợp, ở chung với nhau nhẫn nại thì làm ăn đặng tốt.

Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau buổi đầu không mấy tốt, về sau dần dần làm ăn được

Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Bính Thìn

(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi )

Lời giải : Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo lo tính toán trong ngoài cũng đặng thông suốt, hào tài trung bình, hào con rất ít, vật dụng trong nhà đủ dùng

Tính người vợ chân hay đi nhiều, tính sáng, hay bôn ba lo tính, trong mình có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hợp chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng lo ấm

Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, không đáng kỵ

Chồng tuổi Ất Mão vợ tuổi Đinh Tỵ

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi )

Lời giải : Chồng tuổi này gặp vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, cầu lo việc gì cũng dễ, có chút quyền chức thêm tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt sang trọng vẻ vang

Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc. Ở với nhau tính tình vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn sẽ tạo nên

Kết luận : Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, đặng ấm no an vui

Chồng Ất Mão vợ tuổi Mậu Ngọ

(Chồng lớn hơn vợ 3 tuổi)

Lời giải :Chồng tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện đôi lần thất bại rồi đặng nên, hào tài  trung bình, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà đủ dùng.Tánh người vợ  lanh lẹ,  vui vẻ, có duyên, có số tạo giữ tiền tài, lời nói hay thắc mắc,tánh tình chồng vợ ít đặng  hòa hạp, chung ở với nhau nên kiên cố  cần năng làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau  không  đặng tốt, khá chung  lo  làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  KỶ MÙI 

(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài  trung bình, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ý tình vợ chồng  hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn lập nên sự nghiệp.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi TÂN DẬU 

(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng  trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo  lo  tính bình  thường, sự sống có phần kém hẹp, hào  tài  đủ dùng,hào con rất ít, sanh con đầu là gái hạp, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tánh hiền, ít nói, hay  hòa hạp với đời, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình chồng vợ hay tương xung,  ở với nhau nên kiên cố  nhẫn nại làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về tánh ý khá nhẫn nại.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  NHÂM TUẤT 

(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển có chút  ít quyền chức  làm ăn tốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào  tài  ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng. Tánh người vợ thông minh, lanh lẹ, hay giao thiệp, lời nói ít thua ai, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, chung sống n ên kiên cố đồng lo làm ăn tốt.

Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào tài  hay luân chuyển.

tử vi tuổi ất mão năm 2019

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  QUÍ HỢI 

(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng  làm ăn không đặng phát đạt, hào  tài  đủ no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà khiếm dụng. Tánh người vợ tề chỉnh, thông minh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng đặng hòa thuận, ở với nhau vợ chồng làm ăn đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng ngày hậu đặng trung bình.

ĐOÁN PHỤ THÊM  

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  ẤT SỬU 

(Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói, bản thân hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, việc làm ăn đặng nên nhà.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  ĐINH MÃO

(Chồng lớn hơn vợ 12 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng hào con trung bình.Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp, ý lanh lẹ, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng ít  hòa hạp, việc làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  MẬU THÌN 

(Chồng lớn hơn vợ 13 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài bình thường, hào con trung bình. Tánh người vợ can đảm, tánh cộc, chân hay đi nhiều, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp n ên kiên cố  làm ăn đặng.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi  KỶ TỴ 

(Chồng lớn hơn vợ 14 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ hiền, thông minh v à kỹ lưỡng, chân hay đi, bản thân có tiểu tật bệnh, vợ chồng hòa thuận, khá cần năng làm ăn đặng trung bình.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi CANH NGỌ 

(Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu phước. Tánh người vợ bôn ba, tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ở với nhau vợ chồng  có phần  hòa hạp, nên kiên cố làm ăn đặng ấm no.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi TÂN MÙI 

(Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ hay rầy nói, hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng hòa thuận, chung sống làm ăn đặng nên sự nghiệp.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi QUÍ DẬU 

(Chồng lớn hơn vợ 18 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình chồng vợ hay tương xung, ở với nhau khá nhẫn nại làm ăn mới đặng. Tánh tình người vợ lời tiếng nói nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, khá nhẫn nại làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi QUÍ SỬU 

(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý lo tính đặng thông suốt, lo tính trong ngoài đều thuận ý, hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ. Tánh người vợ hay lo tính, có duyên, vui vẻ, bản thân hay có tiểu bệnh, có tay tạo giữ tiền tài, tánh tình chồng vợ  hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn sẽ đặng nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi TÂN HỢI 

(Vợ lớn hơn chồng 4 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con rất ít. Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn ngày hậu đặng nên.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi CANH TUẤT 

(Vợ lớn hơn chồng 5 tuổi)

Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, hay lo tính, chân hay đi nhiều, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, ở với nhau làm ăn tốt.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi KỶ DẬU 

(Vợ lớn hơn chồng 6 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài ấm no, hào con thiểu số Tánh người vợ tánh sáng, có duyên, vui vẻ, lòng hay lo tính, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, ở với nhau vợ chồng hay xung khắc, kh á nhẫn nại làm ăn mới đặng.

Chồng tuổi ẤT MÃO vợ tuổi ĐINH MÙI 

(Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi)
Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, khá kiên cố  làm ăn tốt.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.