Tuổi Dần

Tất cả sự thật bí ẩn về tuổi Mậu Dần 1998 Quá sơn chi hổ

mau-dan-1998-qua-son-chi-ho

Tuổi Mậu Dần, Thiên Can mang chữ Mậu có các Sao Tham Lang, Thái Âm, Thiên Cơ, Hữu Bật và Tứ Hoá là người có nhiều tham vọng, có óc cầu tiến, giỏi về thực hành hơn lý thuyết, thuận lợi trong môi trường có nhiều nữ.

Read More »

Canh Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ  tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Read More »

Giáp Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi GIÁP DẦN vợ tuổi BÍNH NGỌ  Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài bình thường, hào con rất ít Tánh người vợ hay rầu lo, ít vui vẻ, tánh lạt lòng, hay có bệnh nhỏ, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, việc làm ăn đặng ấm no trung bình.

Read More »

Bính Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi BÍNH DẦN vợ tuổi MẬU NGỌ Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con đông đủ. Tánh người vợ lanh lẹ, vui vẻ có duyên, có số tạo giữ tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn sẽ đặng nên nhà.

Read More »

Nhâm Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi NHÂM DẦN vợ tuổi ẤT MÙI Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con trung bình. Tánh người vợ vui vẻ, hay lo tính, hay có bệnh nhỏ, có số tạo giữ tiền tài, ý tình vợ chồng  hòa hạp, việc làm ăn sống cảnh ấm no.

Read More »

Mậu Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi MẬU DẦN vợ tuổi CANH NGỌ Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng trung bình, hào tài đủ dùng, hào con rất ít. Tánh người vợ bôn ba,  tánh cộc, chân hay đi, hay giao thiệp, hay lo tính, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn đặng như thường.

Read More »