Tuổi Tý

Bính Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

ti

Chồng tuổi BÍNH TÝ vợ tuổi BÍNH TÝ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng làm ăn thường gặp cảnh tốn hao, phải trải qua nhiều phen thành bại rồi lâu sau mới dễ làm ăn

Đọc thêm »

Canh Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

ti

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt,

Đọc thêm »

Giáp Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

ti

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước, nhiều người hay thương mến,

Đọc thêm »

Mậu Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

ti

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt,

Đọc thêm »

Nhâm Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

ti

Chồng tuổi NHÂM TÝ vợ tuổi GIÁP DẦN Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển, lo tính có quí nhơn giúp đở, hoặc có chút ít quyền chức, hào tài ấm no hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.

Đọc thêm »