Site icon Kênh tử vi

Sao Kình Dương – Cách cục Mã đầu đới kiếm

Sao Kình Dương – Cách cục Mã đầu đới kiếm

Kình tượng thanh gươm, Ngọ tượng con ngựa nên gọi là cách “mã đầu đới kiếm“. Ngọ là hãm địa của Kình Dương, lại thuộc hỏa khắc tính kim của Kình nên cách này hết sức nguy hiểm . Phú có câu “Mã đầu đới kiếm phi yểu chiết nhi hình thương”, nghĩa là có cách mã đầu đới kiếm cư mệnh không chết sớm cũng bị thương tật.
Hãy cùng Kênh Tử Vi cùng nhau đi tìm hiểu về bộ sao Kình Dương và cách cục Mã Đầu Đới Kiếm nhé

Sao Kình Dương là sao thế nào ? 

Trong khoa Tử Vi có sáu Sát Tinh, Kình Dương là một trong số đó, Sao Kình Dương là Bắc Đẩu Tinh thuộc hành Kim có tính Dương nằm trong loại Hung Tinh chủ về sát phạt, cô đơn, bần hàn, bệnh tật, tai nạn. Kình Dương có tên gọi tắt là KìnhKình Dương và Đà La là bộ sao đôi thường được gọi  bộ Kình Đà.

Kình Đà là 2 sát tinh thường mang đến “tổn thất”. Khi gặp đủ bộ tứ Sát thì lại phải đoán khác, và gặp Không Kiếp cũng lại phải đoán khác đi.
– Kình Dương hoá khí là “Hình” – biểu hiện phá hoại lực, có thể gây ra thất bại, có thể gây ra thị phi sau khi đã thành công.

Kình dương đắc địa thủ Mệnh Thân Tài Quan thì chắc chắn xương lớn nhưng không lộ cốt. (trường hợp bị Tuần Triệt có thể khác) Kình dương hãm thì gầy guộc xương lộ da như cam sành.

Kình dương hợp với các cung tứ Mộ (Thìn Tuất Sửu Mùi) vì mộ cung có khả năng thuần hoá được tính phát triển quá mức của sao này. Kình dương ở tứ Mộ tuy đắc địa nhưng vẫn phải có cuộc đời phiêu lưu, bôn ba, trắc trở, xa cách người thân.

Sao Kình Dương và Cách cục Mã đầu đới kiếm của bộ sao Kình Dương

Exit mobile version