Bùa phép Vượng Lộc – Mặt dây chuyền Phật Phrah Pracham Wan (พระประจำวัน):

Bùa may mắn Tiền BạcBùa Tài Lộc

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Description

Công dụng chính của Bùa Vượng Lộc Phrah Pracham Wan là Hỗ trợ, độ trợ tài lộc được Thịnh Vượng.

Mặt dây chuyền Phrah Pracham Wan có 8 loại, mỗi loại là một phật khác nhau độ trợ cho gia chủ theo ngày sinh trong tuần (thứ 2, thứ 3, thứ 4 (ban ngày), thứ 4 (ban đêm), thứ 5, thứ 6, thứ 7, Chủ nhật). Tùy theo gia chủ sinh vào ngày nào trong tuần thì thỉnh theo tượng phật đó.

Có 8 mặt tượng phật bao gồm:

  • Thứ 2: Phrah Pracham Wan Chan – Tượng số 1
  • Thứ 3: Phrah Pracham Wan Angkharn – Tượng số 2
  • Thứ 4 (ban ngày): Phrah Pracham Wan Phuth (klangwan) – Tượng số 3
  • Thứ 4 (ban đêm): Phrah Pracham Wan Phuth (Klangkhuen) – Tượng số 4
  • Thứ 5: Phra Pracham Wan Phuerahak – Tượng số 5
  • Thứ 6: Phra Pracham Wan Suk – Tượng số 6
  • Thứ 7: Phra Pracham Wan Sawr – Tượng số 7
  • Chủ nhật: Phra Pracham Wan Athik – Tượng số 8

Quý khách nên thỉnh tượng phật theo ngày sinh trong tuần của gia chủ để có thể độ trợ tốt nhất

Additional information

Ngày sinh

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 (ban ngày), Thứ 4 (ban đêm), Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, Chủ Nhật

There are no reviews yet.

Be the first to review “Bùa phép Vượng Lộc – Mặt dây chuyền Phật Phrah Pracham Wan (พระประจำวัน):”
This site uses User Verification plugin to reduce spam. See how your comment data is processed.