Xem bói vợ chồng lấy nhau hòa hợp theo tháng sinh và ngũ hành

 Xem bói vợ chồng lấy nhau hòa hợp theo tháng sinh và ngũ hành

Bạn muốn biết cuộc sống hôn nhân của mình trong tương lai sẽ như thế nào : Hòa hợp, khắc khẩu, ly thân, biệt ly..vvv. Kenhtuvi.net sẽ giúp các bạn hiểu được phần về đường hôn nhân và con cái trong tương lai của bạn. 

Đầu tiên : Xem ngũ hành của bản mệnh là gì : Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 

Xem tháng sinh âm lịch của mình là tháng nào ?

Sau đó : Từ những dữ liệu trên, tra cứu trên bảng xem mình thuộc sao gì, từ đó tìm lời giải ở phía dưới

 

Xem bói vợ chồng theo ngũ hành

Lời giải

Hòa Hợp

Phu thê mệnh tương đồng,

Hình cảnh triều tịch tùy,

Nô tỳ lưỡng bàng sai,

Mệnh trường tề diên niên.

(Vợ chồng có mệnh tương đồng,

Luôn gắn bó bên nhau,

Có người hầu sai bảo,

Là mệnh trường thọ)

 

Thương Lượng

Phu thê cộng thương lượng,

Tố sự đại cát xương,

Lục than nan hữu kháo,

Nhi nữ viễn kiến diệu

(Vợ chồng cùng bàn bạc,

Mọi việc đều tốt đẹp,

Họ hàng khó nhờ cậy,

Phụ nữ mà nhìn xa trông rộng)

 

Ngỗ nghịch

Phu thê các tư lượng,

Mệnh ngạn phạm trùng hôn,

Phá thử tiểu tai kiếp,

Vị thị kết thân thư.

(Vợ chồng luôn nhớ đến nhau,

Mệnh tốt nhưng phạm vào trùng hôn,

Mệnh này có tai họa,

Vì kết hôn với chị gái)

 

Bảo thủ

Phu thể tối bảo thủ,

Lân lý hòa mục xứ,

Nhi nữ thặng ha ha,

Hôn nhân cách nghi tảo.

(Vợ chồng quá bảo thủ,

Hòa thuận với láng giềng,

Phụ nữ luôn vui cười,

Nên thường sớm kết hôn)

 

Nhập Xá

Phu thê nhập xá cường,

Vãn hôn tối vi nghi,

Tương kiến hữu hình thương,

Lưỡng đại đắc tương đương.

(Vợ chồng đều khỏe mạnh,

Tốt nhất nên kết hôn muộn,

Hai người có hình khắc,

Hai bên đều tương đương)

 

Ly Thê

Phu thê lưỡng phân ly,

Bi thử các hoài mưu,

Nhã nhiên vô hình khắc,

Dã chỉ ngoại lai thương.

(Vợ chồng chia đôi ngã 

Cũng vì lý tưởng riêng

Mặc dù không hình khắc

Cũng tổn thương bề ngoài)

 

Trùng Phu

Trung phu hữu tam phòng,

Đầu thê khắc thương vong,

Tái thú khí quân lang,

Đáo hậu bảo cửu thường.

(Trùng phu có ba vợ,

Vợ khắc thương vong,

Tái hôn bỏ chồng,

Cuối cùng có được hạnh phúc)

 

Trùng Thê

Trung thê tùy duyên phùng,

Tử tức bất hoàn toàn,

Mệnh chú trọng hôn quá,

Tranh sảo phân lưỡng sàng.

(Trùng thê tùy theo duyên phận,

Con cháu không được vẹn toàn,

Quá chú trọng hôn nhân,

Tranh cãi mà không hòa hợp)

 

Khắc tử

Phu thê tình ý hoà,

Thiên tạo một lương duyên,

Bản thị tối mỹ hảo,

Khả thác bất kiến nhi.

(Vợ chồng tình ý hòa hợp,

Là mối duyên tốt đẹp do trời định,

Mặc dù rất tốt đẹp,

Đáng tiếc là không có con)

 

Tương Hiểm

Phu thê như Ngưu Lang,

Phân cách lưỡng địa dao,

Tương kiến hựu thông mang,

Hảo thê thủ không phòng.

(Vợ chồng như Ngưu Lang,

Cách trở mà tưởng nhớ nhau,

Gặp nhau cũng vội vàng,

Vợ hiền cô đơn lạnh lẽo)

 

Cách Tiên

Phu thê cách đồ tường,

Hình hại cơ độ thương,

Đồng sàng các dị mộng,

Khẳng định bất bảo trường.

(Vợ chồng cách xa nhau,

Hình hại đã mấy lần,

Đồng sàng dị mộng,

Chắc chắn sẽ phải chia ly)

 

Cứu Tử

Phu thê cấp cứu tử,

Mệnh chú vô thương lượng,

Triều tịch phần hương bái,

Dã thị uổng phí tâm.

(Vợ chồng mong muốn có con,

Mệnh không thể thay đổi được,

Ngày đêm đốt hương cầu khẩn,

Cũng vô ích mà thôi)

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời
%d bloggers like this: