xem-tuoi-vo-chong

Xem tuổi vợ chồng qua cung phi bát trạch

PHƯƠNG PHÁP TÌM CUNG SANH VÀ PHI BÁT TRẠCH

I. CUNG SANH (Cung Ký)

Giáp Tý tầm Lợi (Chấn), Giáp Tuất Càn

Giáp Thân Khôn thượng, Giáp Dần Gian (Cấn)

Giáp Ngọ Ly cung hoàn Mã thượng

Giáp Thìn Tốn thượng định kỳ chân.

尋 宮 生

甲 子 尋 雷 為 震 為 艮午 宮甲戌 乾

甲 申 坤 上 甲 寅 艱

甲 午 離 宮 還 馬 上

甲 辰 巽 上 定 其 真

KÝ NGŨ TRUNG:

Bính Dần ký Khảm, Ất Tỵ Đoài

Canh Thân Khôn thượng toán vô sai

Đinh Hợi, Kỷ Hợi đồng ký Cấn

Nhược ư Nhâm Ngọ thị Ly bài

寄 五 中

丙 寅 寄 坎 乙 巳 兌

更 申 坤 上 筭 無 差

丁 亥 己 亥 同 寄 艮

若 於 壬 午 是 離 排

II. CUNG PHI BÁT TRẠCH:

1) Nhứt Khảm, Nhì Khôn, Tam Chấn, Tứ Tốn, Ngũ Trung, Lục Càn, Thất Đoài, Bát Cấn, Cửu Ly.

一 坎 二 坤 三 震 四 巽 五 中 六 乾 七 兌 八 艮 九離

2) Nhứt, Tứ, Thất Cung: Nam khởi bố,

Ngũ, Nhì, Bát cung: Nữ Tam Ngươn.

Nam NGHỊCH NỮ THUẬN tầm bổn mạng,

Nữ bát, Nam nhì ký Ngũ trung.

一 四 七 宮 男 起 布五 二 八 宮 女 三 元男 逆 女 順 尋 本 命

女 八 男 二 寄 五 中

Cung sanh hợp và khắc. Để xem vợ chồng hoà hợp, lý luận phong thuỷ có nhiều phương pháp tính, Tuổi hợp, Ngũ hành tương sinh và Cung sanh, hay còn gọi là Cung sinh

Cung Phi mệnh lại chia ra làm hai loại: Cung Phi Bát Trạch và Cung Phi Bát Tự.
Trong phong thủy, bói toán, khi nói đến Cung Phi mệnh người ta ám chỉ Cung Phi Bát Trạch.

Cung Phi Bát Tự hay Bát Tự Phi Cung chỉ dùng để coi duy nhứt cho hôn nhân tác hợp. Nhưng đây cũng chỉ là phần phụ thêm vào thôi. Có nghĩa là: nếu Bát Trạch tốt, Bát Tự cũng tốt thì hôn nhân sẽ nhiều phần chắc là tốt, còn nếu hai bên đều xấu thì có thể suy ra là xấu. Nhưng cũng nên cân nhắc, phối hợp, xem xét kỹ lại những yếu tố khác, không nên quá tiêu cực. Nên nhớ chọn vợ, lấy chồng thì cái ĐỨC là quan trọng trên hết, người ăn ở thất đức thì cho dù có giàu sang tột bực cũng chỉ là tạm bợ, tai họa, bịnh hoạn sẳn sàng chờ chực để ập tới.

 

 

 

 

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời
%d bloggers like this: