Tag Archives: tướng người yểu mệnh

Thọ yểu qua tướng người – tướng người yểu mệnh

Tướng người trường thọ phải hội đủ tối thiểu bảy điều kiện : Lông mày phối hợp thích nghi với râu và tóc, càng về già càng dài

Read More »

Tướng đàn ông “Yểu mệnh” chị em phụ nữ xem ngay để tránh xa

Theo nghiên cứu của nhiều học giả tướng mệnh học cổ đại, con người có tướng mệnh, tướng thanh, tướng hình. Theo một quy luật nào đó, những người có các đặc điểm tướng mệnh theo tổng kết thì mang một số phận, tính cách tương ứng.

Read More »