Tag Archives: tử vi 2018

Tử vi vận mệnh cho người tuổi Tý năm 2019

Xem bói tử vi tuổi Tý năm 2019, năm Kỷ Hợi, chiến tranh Thủy Thổ khốc liệt. Thái Dương & Thiên Ất e dè Bệnh Phù và Thiên Không. Vận thế người này có thể coi là hung nhiều cát ít. 

Read More »

Tử vi vận mệnh cho người tuổi Dần năm 2019

Xem bói tử vi tuổi Dần năm 2019, địa chi Dần Hợi tương phá, vận phạm Thái Tuế khá nặng. Người tuổi Dần đối diện với một năm đầy sóng gió.

Read More »

Tử vi vận hạn cho người tuổi Thìn năm 2019

Xem bói tử vi tuổi Thìn năm 2019, niên vận có cát tinh Long Đức, Nguyệt Đức quý nhân cao chiếu, hóa hung thành cát. Bản Cách động tinh thúc đẩy tiên phong. 

Read More »

Tướng đàn ông “Yểu mệnh” chị em phụ nữ xem ngay để tránh xa

Theo nghiên cứu của nhiều học giả tướng mệnh học cổ đại, con người có tướng mệnh, tướng thanh, tướng hình. Theo một quy luật nào đó, những người có các đặc điểm tướng mệnh theo tổng kết thì mang một số phận, tính cách tương ứng.

Read More »