Tag Archives: tình duyên tuổi tý

Canh Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi CANH TÝ vợ tuổi CANH TÝ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt,gặp số Nhì Bần Tiện, vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt,

Read More »

Giáp Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi GIÁP TÝ vợ tuổI GIÁP TÝ Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá và quyền tước, nhiều người hay thương mến,

Read More »

Mậu Tý : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi MẬU TÝ vợ tuổi Mậu Tý Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình,gặp số Tam Vinh Hiển, vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt,

Read More »