Tag Archives: tà khí

15 cách PHÒNG CHỐNG TÀ KHÍ xâm nhập vào nhà XEM NGAY kẻo rước hoạ vào thân

tà khí

Khí trong phong thuỷ có vai trò rất lớn, và nó ảnh hưởng đến vận khí của cả gia đình cũng như vận khí của từng thành viên.Khí trong phong thuỷ có rất nhiều loại : như dương khí âm khí, thiên khí, địa khí nhân khí, tà khí, sinh khí. Những loại khí tốt mang lại vận vượng cho gia đình, còn những loại khí xấu mang lại cho gia chủ những vận hạn xấu, đen đủi, ảnh hưởng tới sức khoẻ của cả gia đìn Khí phong thủy nhà ở được hiểu là năng lượng hợp nhất, bao gồm toàn bộ các luồng khí có khả năng lan tỏa và là phần cốt lõi của thiên, địa, nhân (trời, đất, con người). Bản chất khí vừa mang tính vật chất vừa mang tính siêu hình không cầm nắm được nhưng có thể cảm nhận được nên có thể xem nó là chất liệu của mọi vật và ẩn sau vạn vật.

Read More »