Tag Archives: ông bà tổ tiên phù hộ

Ông bà tổ tiên phù hộ cho con cháu như thế nào

Mộ phần tổ tiên

Nếu một ngày, bạn thấy có những biểu hiện kì lạ xảy ra xung quanh mình mà không tìm ra nguyên nhân, thì hãy bỏ qua những quan niệm xưa cũ và nghĩ đến khả năng có một người âm đi theo mình. Người này có thể là người thân quen, cũng có thể là người lạ, mà dân gian gọi là hợp vía, hợp tuổi nên chọn đi theo để mách bảo, chỉ dẫn bạn tránh những điềm gỡ

Read More »