Tag Archives: Hoang ốc

Bảng tra cứu các tuổi Phạm Tam Tai Hoang Ốc Kim Lâu năm 2022

bảng tra cứu tam tai hoang ốc kim lâu năm 2022

Tam tai, Hoang Ốc Kim Lâu đây đều là các hệ thống vận hạn mỗi người sẽ trải qua vào từng thời điểm trong đời.

Đọc thêm »

Bảng tra hạn Tam tai năm 2019

hạn tam tai 2019

Kênh tử vi đưa ra Bảng tính hạn Tam tai, Hoang ốc, Kim Lâu 2019 để bạn đọc tiện tra cứu và hiểu được cách tính các hạn này. Từ đó chủ động tính toán chuyện đại sự như cưới hỏi, làm nhà trong năm Kỷ Hợi.

Đọc thêm »