Tag Archives: Chuyện tân linh có thật

Ly kỳ chuyện oan hồn phụ thể hại người – Chuyện tâm linh có thật

Tâm linh huyền bí: Ly kỳ chuyện oan hồn phụ thể hại người Xưa nay, trong dân gian vẫn lưu truyền những câu chuyện về dính bùa ngải, bị phụ thể và cách trừ tà. Dưới đây là một câu chuyện ly kỳ về oan hồn phụ thể hại người được tác giả kể lại

Read More »