Tag Archives: cách cục sao đồng cung

Cách cục các sao đồng cung tại mệnh

sao-thu-menh

Hai sao Tử vi Thiên phủ chỉ cùng cung tại Dần Thân, đều được coi là vị trí cực tốt, tạo thành "Tử Phủ đồng cung cách".

Read More »