Tag Archives: bói tình duyên

Canh Dần : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi CANH DẦN vợ tuổi NHÂM NGỌ Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no, hào con thiểu số. Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong bản thân có tiểu tật, số khó giữ  tiền tài, ý tình vợ chồng ít đặng  hòa hạp, khá kiên cố làm ăn mới đặng.

Read More »

Xem tình duyên 12 con giáp

xem tuổi vợ chồng hợp mệnh

Các cặp đôi trai gái thành vợ thành chồng hay không đều được quyết định bởi hai chữ số mệnh. Từ lâu, xem bói tử vi tuổi vợ chồng có hợp nhau hay không đã trở thành một việc quan trọng không thể thiếu. Các bạn sẽ biết trước được mình lấy tuổi đó có hợp không có phạm vào xung khắc không. Từ đó cải thiện được sự xung khắc tuổi vơ chồng và cho vợ chồng bạn sống hạnh phúc tốt đẹp ấm êm, con cái hòa thuận.

Read More »

Xem tuổi vợ chồng hợp nhau theo tháng sinh và ngũ hành

Để xem cuộc sống hôn nhân của mình có ấm no hạnh phúc hay biệt ly hình khắc chúng ta phải dùng đến " Bảng tra cứu tình duyên" để đối chiếu với cuộc đời mình và ngẫm xem có đúng hay không. Cách xem : Xem mình mệnh gì theo ngũ hành : Kim, Mộc, Thủy,Hỏa, Thổ rồi sau đó tra theo tháng sinh và gióng lên xem gặp chữ nào, từ đó dùng bảng tra xem chữ đó nói gì.

Read More »