thơ phú tử vi cốt tủy

Phú tử vi ” Cốt tủy phú”

Phú tử vi ” Cốt tủy phú”

Phú tử vi là gì ?

Phú tử vi cốt tủy là bộ thở phú về các đặc tính của sao trong môn tử vi đẩu số.Đây là bộ thơ phú của tác giả Phan Tử Ngư – ông là truyền nhân của Nhất Diệp Tri Thu Phái.

Theo lời kể của các đệ tử Phan Tử Ngư, năm ông 13 tuổi, có một vị hòa thượng tên là Nhất Trần đến nhà nói với cha mẹ ông, đứa bé này thông minh lanh lợi, rất có thiên tư, còn nói lưng bên trái của đứa bé có 7 nốt ruồi son bày bố giống như Thất tinh bắc đẩu, là điềm chủ về năng khiếu bẩm sinh học về mệnh lý, muốn thu ông làm đồ đệ.

Từ đó Phan Tử Ngư theo vị hòa thượng đến chùa Cổ Sơn Dũng Tuyền ở Phúc Châu học mệnh lí. Vị hòa thượng không những tinh thông mệnh lý, kì môn độn giáp, mà còn rất giỏi hội họa.

Hãy cùng Kênh Tử Vi chúng ta cùng nhau thưởng thức bộ thơ phú tử vi cốt tủy này nhé

 

TRA CỨU THẦN SỐ HỌC

Xem vận mệnh, công danh, tình cảm năm 2022 và 2023 của bạn ngay lập tức.

Nhập họ tên:

Chọn ngày, tháng, năm sinh dương lịch:


Thần Số Học là môn khoa học khám phá bản thân qua con số vô cùng chính xác

 

Thơ Phú Tử Vi Cốt Tủy

Trước xem Phúc đức mọi vì

Thứ thời xét đến Thiên di cho rành

Các cung đối chiếu Thể Dùng

Định chưng Tam Hợp ngọ dùng tinh vi

 

Mệnh không chính diệu xấu ghê

Một thời yểu triết hai thời bần cô

Cát tinh gặp phải hung đồ

Như ngọc có vết lấy đâu thập toàn

 

Đã được xem đến Ngũ hành

Mới hay Mệnh cục gặp miền tương sinh

Hợp cục thời được hiển vinh

Tương sinh thì được hiển vinh rõ ràng

 

Mệnh thân vận hạn bốn bề

Mà được tốt cả giàu sang đến già

Mệnh thân vận hạn xấu xa

Chung thân khất cái người ta chê cười

 

Giáp Quý giáp Lộc mấy người

Quyền Lộc lưỡng giáp trong đời tốt thay

Bính Đinh Nhâm Quý mới hay

Tọa cung Thìn Tuất hợp nay cách kỳ

 

Âm Dương Khôi Việt Tử vi

Thai Tọa Tả Hữu cùng thị Khúc Xương

Đều là giáp quý giàu sang trong đời

Lại như lục Giáp sinh nhân

Khoa lộc dần thượng Hóa quyền sửu nay

Lộc, Trinh tài lợi an bài

Cũng là giáp Quý thự thời hiển vinh

 

Đó là Mệnh giáp quý tinh

Bản cung đa cát chiếu lai các miền

Mới hòng phú quý kiêm toàn

Nhược bằng hung sát thời liền phá ngay

Giáp Không giáp Kiếp chẳng hay

Dương, Đà, Linh, Hỏa giáp liền Mệnh viên

 

Mệnh Thân Tị Hợi an bài

Tham Liêm tọa thủ kiêm toàn giàu sang

Ấy đa cát hội mệnh hương

Nhược bằng cát thiểu ra đường lại nhân

 

Mấy người hạ tiện khó khăn

Bởi chưng Không Kiếp vào cung Phúc Tài

Vinh hoa phú quý khác loài

Bởi vì Quyền Lộc đóng vào mệnh thân

 

Kìa như hậu phú tiền bần

Tu hoàn mệnh ngộ cát thần Khúc Xương

Ai an Mệnh Sửu Mùi hương

Hai sao cố thủ đoán đường mới hay

 

Vận ngộ Kiếp Sát cung đầy Hao Không

Khôi Việt Xương Khúc mệnh cung

Ấy người đa học mong hòng thành thân

Phụ Bật tọa thủ Mệnh Thân

 

Siêng thay đôn hậu từ nhân khoan hồng

Lộc Quyền ngọ thượng Mệnh cung

Gặp sao Tướng Phá triều vòng tài quan

Ấy thời nên đấng y quan

Hanh thông gặp hội mây rồng thong dong

 

Hóa khoa hãm địa mặc lòng

Đoán rằng thủ mệnh chẳng mong nghiệp gì

Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui

Cũng là vô dụng hóa vi cơ hàn

 

Tử vi tọa thủ mệnh thân

Việt, Khôi, Long, Phụng triều sân quan tài

Tiền triền củng hợp chiếu lai

Cuộc nay phúc hậu nào ai sánh cùng

Tử vi thủ mệnh Ngọ cung

Như vồ sát thấu vào giòng Tam công

Ấy là tuổi Giáp, Kỷ, Đinh

Và ai Ất mệnh khá mong được nhờ

 

Thiên phủ thủ Mệnh Tuất cung

Lại phùng cát hội Tam công rành rành

Hỏa cục Giáp Kỷ sinh nhân

Mệnh Thân tại Tuất mười phần chẳng sai

 

Khoa Quyền Lộc hội Tài Quan

Tam phương thủ chiếu đáng tài văn nhân

Ví dụ lại gặp Cát thần

Làm quan ngôi đến Đại thần triều trung

 

Vũ khúc thủ Thìn Tuất cung

Sửu Mùi là thứ ấy vòng miếu viên

Lại phùng Tả Hữu Lộc Quyền

Tam phương củng chiếu uy quyền vinh hoa

 

Lại xem ám Lộc minh Khoa

Cách này quan đến quốc gia Đại thần

Vốn là Khoa Hợi Lộc Dần

Mệnh an Dần Hợi được ăn cách này

 

Nhật Nguyệt thủ Mệnh Sửu này

Quan cư Hầu Bá tuổi thì Bính Đinh

 

Cự môn cung Mão chư nhân

Bình sinh thì được mười phân hơn người

 

Tham Linh tịnh thủ chẳng chơi

Tài kiêm văn vũ suốt đời vinh thân

Ấy là Mậu Kỷ sinh nhân

Mệnh an Tứ mộ có phần hiển vinh

 

Khôi Việt tọa thủ khá hòng khoa danh

Mệnh Thân an tọa tứ Sinh

Canh phùng Lộc Mã thủ thành Mệnh viên

Tam phương củng chiếu đều yên

Kinh nhân giáp đệ danh trên bảng rồng

 

Phụ Bật hội cát vô hung

Mệnh Thân tọa thủ là giòng làm quan

Tham lang Hỏa tú đồng viên

Mộ trung tọa thủ uy quyền tướng khanh

 

Cự môn Thái dương đồng lâm

Dần cung tọa thủ ba đời quan phong

Thứ nơi tọa thủ Thân cung

Hoặc thượng sinh cách chức sang yếu dùng

Cách Tử Phủ triều mệnh trung

Lại gia Thất sát ấy giòng quan sang

Dần Thân Tị Hợi bốn cung

Ngưỡng đẩu Triều đẩu anh hùng ai qua

 

Cơ Lương lại gặp Hóa khoa

Lâm vào Thìn Tuất thực là tốt thay

Tham lang ngộ Hỏa sánh tầy

Gặp sao Tả Hữu chiếu rày Mão cung

Ngôi cao phát đến công khanh

Hào hoa phong nhã nổi danh trong ngoài

Ấy là Giáp Kỷ mấy người

Gặp sao Thương khổ tiền rời bạc muôn?

 

Tý Ngọ mệnh thượng Cự môn

Thạch trung ẩn ngọc quan phong đời đời

Cơ Lương đóng ở Sửu Mùi

Lại thêm tứ sát suốt đời long đong

 

Tử vi Phụ Bật đồng cung

Nhất hô bách nặc quan phong hơn người

Thổ cục Bính Đinh mấy người

Tham Vũ thủ Mệnh một đời giàu sang

Sửu Mùi Tham Vũ đồng hương

Thiếu niên bất phát thời thường bôn ba

 

Giáp Nhật giáp Nguyệt ái qua

Giáp Xương giáp Khúc thực là tốt thay

Giáp Bát tọa giáp Tam thai

Thiếu niên sớm dự lầu đài nghênh ngang

Giáp Tả giáp Hữu khác thường

Giáp Long giáp Phượng vẻ vang hơn người

Giáp Quyền giáp Lộc tốt tươi

Ấy là quý cách hơn đời

 

Canh gia cát hóa chiếu vào Mệnh Thân

Tam giáp hung mới kể lần

Giáp Không giáp Kiếp phi yễu tắc bần

Giáp Kình giáp Đà đa chuân

Giáp Linh giáp Hỏa mười phân khó thêm

Mấy người phú quý nan toàn

Lưỡng Hao Hóa kỵ chiếu miền tài quan

Mấy người dự bậc quan sang

Hợi Tý Tuớng ấn cùng làng cát tinh

 

Cơ Lương tọa thủ Dậu thành

Tuy rằng Hóa cát chẳng vinh hoa gì

Nhật Nguyệt phản bội thấy huy

Bản cung đa cát có khi nên giàu

 

An Thân Mệnh yếu tinh cầu

Thời giờ đích thực đoán hầu y nhiên

Như người âm chất diên niên

Dù có hãm địa cũng yên bảo toàn,

 

Ấy là có đức thì nên

Ví Thân Mệnh nhược thọ niên vĩnh toàn

Lại như Mệnh thực phùng kiên (1)

Khô miêu đắc vũ (2) như tiên hóa rồng

Mệnh suy hạn nhược chằng mong,

Khác nào nộn thảo lại phùng phong cương (3)

 

Lại bàn Tinh tính suy tường

Kinh dương, Cự, Phá, tính cương khác đường

Thiên phủ, Thiên tướng, đồng, lương

Thủ cung thân mệnh thiện lương hòa bình,

 

(1Người sinh năm dương Tý dần thìn ngọ thân tuất lại gặp dương tinh ơ cung dương

(2) Mạ khô được mưa tưới

(3) Là mầm cỏ gặp gió sương

 

thơ phú tử vi cốt tủy

Kiếp Không Linh Hỏa tứ tinh

Ấy đều trắc trở những sinh bất thường

Thiên cơ Thiên tướng Khúc Xương

Những người thanh tú từ tường thông minh

 

Nhật Nguyệt Phụ Bật chư tinh

Đều là tướng mạo kỳ thanh khoan hồng

Liêm trinh Vũ Phá hợp xung

Lại ngộ hóa cát đều cùng giàu sang

 

Kìa như Thất sát Kình dương

Hộ tương điệt kiến hình thương lụy mình

Tham lang Thất sát Liêm trinh

Phá quân Dương nhận cùng hình Đà la

Lục tinh thủ chiếu thân ta

Lại thêm Hóa kỵ ắt là tâm hung,

 

Hỏa Linh Thương Sứ Kiếp Không

Chuyên đường tác họa trùng trùng hội kinh

Cự môn Hóa kỵ nhị tinh,

Mệnh Thân vận hạn lưu hành gặp nhau

Lại thêm Thái tuế Quan phù

Thường hay khẩu thiệt ra mầu tranh đua

 

Hạn phùng Tang Điếu đồng lưu

Ắt là tại nạn quản giao đấy rầy

Sát Tham hãm địa xấu thay

Sát thời yếu tử Tham thì dâm phong

 

Mệnh cung bọt tuyệt nhược phùng,

Bằng như Thiên lộc có công phù trì

Lại như Thiên phủ Tử vi

Cũng là Phụ Bật hợp đầy triều lai

Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Tài

Bất quyền tắc phú hẳn ai so tầy

 

Mã đầu đới kiếm cách kỳ

Làm quan trấn thủ biên thùy nổi danh

Ấy là bính mậu sinh nhân

Lộc tồn tỵ thủ biên thùy nổi danh,

 

Hình Tù giáp Ấn tất đâu

Chuyên tu hình trượng lai mầu tăng sư

Ấy Thiên Tướng Mệnh Thân cư

Liêm trinh Dương nhận giáp kề hai bên

Tài cư Tài vị tương truyền

Hai sao hợp chiếu giàu bên lỗ tiền

 

Ngọ cung Nhật lệ trung thiên

Của giàu địch quốc chuyên quyền giàu sang

Nguyệt cũng chằng nhiều

Bính Đinh tuổi ấy tọa triều thanh trung

 

Tử vi Phụ Bật tương đồng

Nhất hô bách nặc anh hùng thong dong

Khúc xương Phá Dần Mão cung

Thủ Mệnh chúng thủy triều đông rõ ràng

 

Lộc cư Nô bộc chẳng màng

Ví dù giàu có là đường bôn ba

Tử phùng Hình Kỵ một nhà

Tuy rằng hóa cát đã là chẳng hay

 

Nhật ngộ Xương Quan lộc này

Dự trong Hoàng điện thực ngay đứng đầu

Nguyệt phùng Khúc hội Thê cung

Ra tay bẻ quế thiềm cung danh thành

 

Tuyệt ngộ Thất sát Kỵ Hình

Thiếu niên yểu triết như hình Nhan Uyên

Tham, Đồng thủ ngộ Sinh hương

Đoán rằng hưởng thọ đồng niên Kiều, Bành

 

Lại như Liêm Sát Thiên Hình

Hội cư Quan lộc vận hành tao thương

Quan phù giáp Hình Thương

Cư Thiên di địa ly hương ngộ hình

 

Mệnh Thân tọa thủ nhị tinh

Cơ Đồng hợp chiếu tu hành tăng ni

Mệnh vô chinh diệu đấy dầy

Phụ Bật đơn thủ ấy thì ly tông

 

Thất sát tọa thủ Mệnh cung

Lại ngộ lưu sát hình thương khốn mình

Mệnh viên mà gặp Dương, Linh

Lại thêm Bạch hổ lục hình đau thương

 

Tấu thư lưu lộc cát tường

Thanh long Tướng Phục là đường hiển vinh

HaoLộc vị vô duyên

Tham cư vượng địa chuột miền Đông sơn

 

Lộc tồn thủ Điền trạch cung

Đôi kim tích ngọc phú ông ai bì,

Ấm Tài (1)ngộ cát Thiên di

Cự phú quý giá ấy người phú ông

 

Tham lang cự Hợi Tý cung

Danh vi phiếm thủy thỏa lòng Đào hoa

Hình ngộ Tham hợp một nhà

Phong lưu thải trượng nhẩn nha yên mình

 

Mệnh ngộ Thất sát Liêm trinh

Mai thi lộ thượng (2)thây hình khá thương

 

Phá Quân, Cự ám Đồng Lương

Thủy trung tác tủng thế thường mấy ai

Quân thần khánh hội duyên hài

Tử ngộ Phụ Bật ra tài kinh bang

 

Giải luận mệnh viên bí truyền

Ấy trong phú đoán đã tường

Nay ta diễn nghĩa rõ ràng mà xem

 

Thiên khôi nay gọi là đầu

Cung Thân Kiếp ắt âu có tì

Nhược bằng Khôi ngộ Tử vi

Gia hồng hồng đỏ tóc thì tốt sao

 

Trong cung giáp có Hồng Đào

Tóc dài đến gót tốt sao thủa này

Kiếp, Không sầu não bằng nay

 

(1)Ấm: Thiên lương, Tài: Thái âm

(2) Chết đường

 

Tang môn Linh Hỏa các loài hung tinh

Hễ mà hội với Khôi tinh

Tóc đâu đỏ kệch rõ ràng chẳng sai

 

Thiên đồng da trắng tóc dài

Thiên tướng mặt đẹp ai tầy bằng ta

Tả Hữu thực tốt thay mà

Văn Khúc thì đỏ Hóa khoa xanh rì

 

Kình dương lăm cháy bẩn ghê

Thanh long Mộc dục cũng y một ròng

Mệnh cung Khôi ngộ Hình dung,

Trên đầu có vết và cùng sẹo đau,

 

Đà la đinh cái chẳng hầu

Khốc Hư thiên giỗ trên đầu ăn ra

Bàng sao Nhật Sát cùng là Tang môn

 

Đà Hỏa nét mặt thực buồn

Trên đầu phải bỏng trừ khôn được nào

Sao Thiên ngộ Khôi viên

Trên đầu có vết hai bên ấy là

 

Tấu thư chưa có bao giờ

Tuần không ngộ Kỵ rõ ràng sứt môi.

 

1.Kình Đà giáp với Mệnh viên 
Hoặc là Không Kiếp bần hàn yểu vong 

2. Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long 
Công danh quyền thế lẫy lừng một mai. 

3. Hổ mà gặp Tấu đồng cung 
Công danh thi cử nên công dễ dàng 

4. Mã ngộ Linh Hỏa miếu cung. 
Chiến binh Mã ấy vẫy vùng mọi nơi. 

5. Mã cung Khốc Khách hợp vào 
Ngựa kia có nhạc anh hào lên yên 

6. Thiên hình chặn Mã chẳng nên 
Ngựa mang xác chết tật nguyền chân tay. 

7. Mã kia Tuyệt địa một nhà 
Cùng đồ mã ấy thiệt là vô phương. 

8. Đà La với Mã xum vầy 
Dây gai vương vít Mã nầy gẫy chân. 

9. Tuần Triệt hội Mã mệnh viên 
Ấy là ngựa chết đời liền gian truân. 

10. Thiên Hình đóng tại Dần cung 
Mệnh thân ở đó uy hùng tướng quân 
Kinh, Bình, Ấn, Tướng họp cùng 
Tài kiêm văn võ vẫy vùng bốn phương. 

11. Thái Dương đóng ở Hợi cung 
Gặp Kình hay Kỵ yểu vong hoặc mù. 

12. Hỏa tai, thủy ách nhiều lần 
Bởi Liêm Sát Hỏa, Diêu cùng Kỵ Tham. 

13. Thiên Đồng thủ Mệnh ấy là 
Đổi thay tính khí khó mà chiều nuông. 

14. Đà La, Địa Kiếp chiếu phương 
Gặp Linh Tinh nạn bất tường chẳng sai. 

15. Thiên Diêu tài mệnh sinh ương 
Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè. 

16. Thái Dương Kình ở Ngọ cung 
Mệnh viên tại đó uy hùng tướng quân. 
Thái Âm cư Hợi mệnh Thân 
Gặp Khoa Quyền Lộc tấm thân sang giàu. 

17. Địa Kiếp độc thủ ác tà 
Liêm Phá hãm địa quỉ ma bất tường. 

18. Hoá Kỵ thi rớt lắm khi 
Dương gặp Kiếp sát học gì cho hay. 

19. Binh Hình tẩm ngẩm tầm ngầm 
Hãm cung Phá Tuế nói rầm sấm vang. 

20. Mấy người phú quí không toàn 
Bởi chưng Nhật Nguyệt hợp đoàn sát tinh. 

21. Song Hao Tham hội đa dâm 
Thiên Đồng ngộ Quí mười phần thanh tao. 

22. Thất Sát Hình Kỵ Đà Dương 
Chẳng mặc thì ngực có thương mới là. 

23. Sát Kình đóng tại Ngọ cung 
Tai ương thảm khốc nằm trong cuộc đời. 

24. Khốc Hư gặp Cơ chớ màng 
Bệnh lao phải liệu lo toan lấy mình. 

25. Vũ Tham Tài bạch phải tường 
Không gia ác sát ấy phương hoạnh tài. 

26. Liêm Trinh Quan Phủ cùng nơi 
Hãm cung tai hại kiếp người ra chi. 

27. Liêm Hao tài mệnh cùng ngồi. 
Phá tan tổ nghiệp ra người bần nhân. 

28. Liêm Hỏa Không Kiếp Phá Quân 
Hãm cung thắt cổ nợ trần trả xong. 

29. Hình Diêu Tham Kỵ ngộ Liêm 
Ở cung Tị Hợi là điềm mạng vong. 

30. Liêm Kiếp Kình Dương một nơi 
Tại cung Mão Dậu cuộc đời tù lao.
31. Liêm Trinh ở Mão Dậu cung 
Sát tinh hội tụ công danh chớ hòng. 

32. Phúc cung thấy đứng đầu Thiên Phủ 
Địa Kiếp kia vào đó rủi thay 
Đoán rằng con trưởng không may 
Ví không yểu tử, cũng tay lạc loài. 

33. Nguyệt miếu vượng là người to lớn 
Gặp hãm cung hơi ốm mà cao 
Tính ưa ngâm vịnh tiêu dao 
Danh tài nếu có nhờ vào văn tinh. 

34. Nguyệt hãm gặp Triệt không thành quí 
Chỉ sợ Hình Diêu bị mục nguyền. 

35. Tý Ngọ Tham đóng hai cung 
Nếu không Tuần Triệt là phường bất nhân. 

36. Tham Đà đóng Dần cung trụy lạc 
Hoặc Ngọ Dần lắm ác tinh vô 
Hội cùng Bạch Hổ âu lo 
Hoặc bị sét đánh, nạn to đợi chờ. 

37. Cự gặp Hổ, Tuế, Hình hội viên 
Ấy là nghề thầy kiện quan toà. 

38. Tham Linh Hỏa an nơi tứ mộ 
Ngôi công hầu triệt phú gia tư 

39. Cự Môn Thìn Tuất hai nơi 
Đầu đường góc chợ những người ngụ cư. 

40. Ai người miệng kín như binh 
Thái Tuế, Việt Kỵ song hành Cự Môn. 

41. Thiên Tướng miếu hãm gặp ngay 
Tuần Triệt án ngữ thân nay khó toàn 
Dễ bị súng đạn đao gươm 
Tứ chi đầu mặt tật thương đó mà. 

42. Thìn Tuất Tướng gặp Thiên Không 
Cát tinh hội tụ, uy trong quyền ngoài. 

43. Lương Tị Hợi thế âu hãm địa 
Nam phiêu bồng, nữ ấy đa dâm 

44. Mão cung Lương Nhật đồng sinh 
Mặt tươi vuông vắn, đời danh quan sang. 

45. Lương phùng Hao sát Tị cung 
Ắt là khó tranh khỏi vòng đao thương. 
46.Sát Mão Dậu Tuất Thìn hãm địa 
Biết lắm nghề mà chẳng tinh thông 
Sát Kình đóng ở Ngọ cung 
Tai ương thảm khốc chờ trong cuộc đời. 

47.Ai người trận địa thây vùi 
Vì sao Kình Sát đứng ngồi Ngọ cung 

48.Phá, Kình, Tả, Hữu chớ ngờ 
Ở cung Mão Dậu ắt là loạn quân. 

49.Trai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất 
Gặp Khoa Tuần phản ác vi lương 

50.Phá cùng Linh Hỏa giao lâm 
Bôn ba vất vả lo phần đói no. 

51.Phá, Hao, Linh, Nhẫn cung Quan 
Gặp Tham hãm địa tính đành ăn xin. 

52.Phá, Tham, Lộc Mã giao nhau 
Nam thì lãng đãng, nữ mầu đa dâm. 

53.Tham Lương chỉ thích ăn sang 
Diêu Kỵ tửu sắc lắm đàng ngã nghiêng 

54.Phá Quân Diêu Mã họp vào 
Ấy phường du đãng ai nào muốn thân. 

55.Mão đến Tị bóng đen Nguyệt hãm 
Gặp Lương càng bi thảm gian truân. 

56.Đất Tị Ngọ Sửu Thân Hoá Lộc 
Gặp Kiếp Không là gốc tàn suy. 

57.Đất tứ mộ Hỏa Linh Tham Vũ 
Có uy quyền chớ ngộ Kình Dương 
Thân cung liêm tướng một đường 
Anh hùng vũ dũng ai đương được mình. 

58.Khoa hãm địa ở vòng mệnh vị 
Nghiệp không thành danh chỉ như mây 

59.Lộc ngộ Không Kiếp đồng qui. 
Cùng là vô dụng hoá vi cơ hàn. 

60.Tị Hợi mệnh ngộ Kiếp Không 
Dẫu rằng đắc địa chết vòng trung niên. 

61.Lộc cư Nô Bộc bực mình 
Đông tây xuôi ngược mới sinh tiền tài. 

62.Dương Linh tọa thủ mệnh ai 
Lại gặp Bạch Hổ họa tai đao hình. 

63.Kỵ Hình Thất Sát tương phùng 
Thiếu niên yểu chiết như giòng Nhan Uyên. 

64.Hạn phùng Diêu Hổ ưu phiền 
Những loài ác thú chớ nên ở gần. 

65.Hãm cung Tang Tuế Cơ Lương 
Ấy người kém phúc vợ con biếng chiều. 

66.Tuế Đà Cự Kỵ phận nghèo 
Một thân lên thác xuống đèo chẳng yên. 

67.Tham Liêm Tị Hợi ngục tù 
Dần Thân Tham hội Xương lo tụng đình. 

68.Hình Kình cư Ngọ đồng gia 
Sát Kiếp lai chiếu ắt là ngục trung. 

69.Dậu cung Thái Tuế Thiên Hình 
Phải phòng vận hạn dễ sinh gông cùm. 

70.Thìn Tuất Thất Sát xem qua 
Hình, Kình hội ngộ hẳn là đảo điên. 

71.Thái Dương hãm ngộ hung tinh 
Nếu không kiện tụng thôi đành tóc tang (Cha). 

72.Linh phùng Sát Phá hạn hành 
Văn Xương xưa cũng giam mình ngục trung. 

73.Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung 
Hãi thay điềm Mẹ thoát vòng trần gian. 

74.Phá Quân, Tuần Triệt lâm vào (cung phối). 
Có chăng thì cũng ba tao mới thành 
Vũ Khúc Thất Sát đồng hành 
Bao lần hôn phối mới lành được chăng 
Cự Môn, Linh Hỏa tương phùng 
Bảy lần mối lái chẳng xong mối sầu 
Phối cung Không Kiếp kể chi 
Tai hai ba độ họa may mới toàn. 

75.Thiên Tướng đứng đắn lạ thường (phối cung) 
Liêm Trinh đắc địa vợ thường đoan trinh.

76.Binh Hình gặp Hỏa, Kỵ xung (cung phối) 
Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen 
Tang Môn Thiên Khốc phận hèn 
Hoặc là làm lẽ hoặc phen ly tình 
Triệt Tuần ngộ Mã ưu phiền 
Bỏ chồng vợ trốn đến miền phương xa 
Phá Quân duyên nợ ít toàn 
Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang. 

77.Thiên Hình giữ của tốt sao (cung Tài) 
Linh Tinh hà tiện nên giàu đáng khen 
Hỏa Linh miếu phát nhiều phen 

78.Cơ Lương Lộc Mã ấy ai (cung Tài) 
Thạch Sùng kim ốc có sai đâu mà. 

79.Gian tà Kiếp Sát Phục Binh (cung Tài) 
Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần. 

80.Tuần Triệt thước đất cũng không (cung Điền) 
Tứ Cơ nan bảo Phủ không xứ phùng. 

81.Thiên Cơ lực phi tâm tàn (cung Tài) 
Đà La đói rách củi than làm nghề 
Kiếp Không khốn khó mọi bề 
Hỏa Linh (hãm) biển lận đáng chê vô cùng. 
Phá Quân nhị Hao Kiếp Không 
Tấu thư Xương Khúc trùng phùng bạch gia. 

82.Vợ về sẳn của muôn trùng 
Đồng Ân Lộc Mã Khúc phùng Thái Âm 

83.Đồng Lương hội nhập phối cung 
Hai vợ ắt một tổ tông đó mà. 

84.Vũ Xương hoặc Khúc cùng ngồi (cung Tử tức) 
Sinh con xinh đẹp hơn người chẳng ngoa. 
Không ngộ Linh Hỏa xấu xa 
Sinh con lại gặp những tà ác tinh. 
Khốc Hư ngộ Dương, Không lành 
Tướng Binh xung phá hẳn đành hoang thai 
Kình Đà Không Kiếp Khốc Hư 
Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn. 

85.Thiên Diêu Hoá Kỵ ra ngoài (cung Thiên Di) 
Đa chiêu ma nhục chẳng ai yêu mình 
Tướng Quân ngộ Triệt không lành 
Trận tiền kia dễ bỏ mình chôn thây 
Long đong đông tẩu tây trì 
Bởi vì Cơ Mã Thiên Di hãm nhàn. 

86.Hỏa Linh Mùi Sửu an bài (Quan Lộc cung). 
Chiếu công đã hẹn đức tài binh nhung 
Cung Quan mà gặp Đào Hồng 
Thiếu niên đã thỏa tang bồng chí trai. 

87.Tuế Hổ Phù hợp Khúc Xương (Quan Lộc cung) 
Có tài hùng biện văn chương hơn người. 

88.Khúc Xương Long Phượng phát văn 
Vũ Tham Sát Phá Cự rằng võ công 
Nhật Nguyệt Quan Lộc bất thông 
Chỉ hiềm một nỗi đồng cung Sửu Mùi. 

89.Kình tứ mộ Mã triều lai (Quan Lộc cung) 
Biên cương ắt hẳn ra tài võ công 
Kình Đà ngộ Mã đã đành 
Là người xuôi ngược để dành chiến công. 

90.Phong các Thiên Tướng chính tinh 
Ơn nhờ lộc nước hiển vinh muôn phần.

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.