Luận lá số tử vi – Mệnh vô chính diệu hỏa tinh tọa thủ

Cung Tý Ngọ, Thìn Tuất, Tỵ Hợi có một trường hợp Vô Chính Diệu:

Cung Tí Ngọ Vô Chính Diệu có Đồng Âm xung chiếu, Cự Dương tam hợp
Cung Thìn Tuất có Cơ Lương xung chiếu, Cự Dương tam hợp
Cung Tỵ Hợi Vô Chính Diệu có Liêm Tham xung chiếu, Phủ và Tướng tam hợp
Một số sách vở bàn rằng khi gặp cung Vô Chính Diệu thì ta lấy chính tinh xung chiếu làm tọa thủ để luận đóan, có nghĩa là nếu chính tinh này đắc hay hãm thì đặc tính đắc hãm của nó sẽ được tạm sử dụng để luận giải tại cung Vô Chính Diệu. Quan điểm này thiết tưởng cũng hợp lý vì các sao xung chiếu vừa là trực chiếu, vừa có ảnh huởng sâu rộng đến các cung khác hơn các sao tam chiếu. Ví dụ:

– Mệnh Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Di vì chính tinh tại Di còn có tác động đến cung Phối và cung Phúc, tòan bộ đều là cường cung đối với Mệnh (Ảnh huởng đến Mệnh bao gồm Tài Quan Di Phối Phúc)

– Phụ Mẫu Vô Chính Diệu thì lấy chính tinh tại cung Tật vì chính tinh tại cung Tật còn ảnh huởng đến cung Huynh và cung Điền (Ảnh hưởng đến Phụ bao gồm Nô Tử Tật Điền Huynh)

 

 

 

 

About admin

Trang web về xem tử vi phong thủy nhân tướng học hướng tới các đối tượng trẻ 9x 10x để họ nhận thức được các giá trị của cuộc sống qua đó trân trọng và thấu hiểu cuộc đời
%d bloggers like this: