Tuổi Thìn

Giáp Thìn : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

tình duyên tuổi thìn

Chồng tuổi GIÁP THÌN vợ tuổi BÍNH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình. Tánh người vợ tánh sáng, vui vẻ, hay lo tính, có số tạo tiền tài, ở với nhau vợ chồng hòa thuận, chung sống đồng lo lập nên nhà.

Read More »

Nhâm Thìn : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

tình duyên tuổi thìn

Chồng tuổi NHÂM THÌN vợ tuổi GIÁP THÂN Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài trung bình, hào con rất ít. Tánh người vợ lanh lẹ, chân hay đi, bản thân có tiểu bệnh, tay làm có tài cũng hay hao phá tài , ở với nhau vợ chồng  hòa hạp, làm ăn mới đặng lập nên.

Read More »

Mậu Thìn : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

tình duyên tuổi thìn

Chồng tuổi MẬU THÌN vợ tuổI CANH THÂN (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài đủ no qua ngày, hào con thiểu số, có số nuôi con nuôi. Tánh người vợ hay rầu lo, không đặng vui vẻ cho lắm, bản thân có tiểu tật, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn nên cần năng mới đủ no.

Read More »