Tuổi Mão

Những bí mật động trời về tuổi Ất Mão 1975 – Đắc đạo Chi Thố – Thỏ đắc đạo

at-mao-1975

Những bí mật động trời về tuổi Ất Mão 1975 – Đắc đạo Chi Thố - Thỏ đắc đạo

Read More »

Đinh Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi ĐINH MẸO vợ tuổi KỶ MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai  tuổi này ở với nhau  làm ăn đặng trung bình, hào  tài bình thường, hào con đông đủ. Tánh người vợ thông minh, hay lo tính, có duyên, vui vẻ, ăn nói việc chi cũng dễ, ở với nhau vợ chồng hòa hạp, chung sống với nhau đặng cảnh ấm no.

Read More »

Kỷ Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi KỶ MẸO vợ tuổi TÂN MÙI (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn không đặng tốt, hào tài ấm no, hào con thiểu số. Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi, ý tình vợ chồng hòa hạp, việc làm ăn chung lo cũng đặng nên.

Read More »

Ất Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi ẤT MẸO vợ tuổi  ĐINH MÙI  (Vợ lớn hơn chồng 8 tuổi) Hai tuổi này ở với nhau làm ăn đặng tốt, hào tài đủ dùng, hào con thiểu số. Tánh người vợ tánh sáng, lanh lẹ, hay giao thiệp, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình chồng vợ hòa thuận, khá kiên cố  làm ăn tốt.

Read More »

Quý Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi QUÍ MẸO vợ tuổi ẤT TỴ Chồng  tuổi này gặp người vợ  tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá lo tính làm ăn đều thông suốt, hào tài  thạnh vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.

Read More »

Tân Mão : Lựa chọn vợ chồng hợp tuổi

Chồng tuổi TÂN MẸO vợ tuổi NHÂM DẦN Hai  tuổi này ở với nhau làm ăn đặng  trung bình, hào tài bình  thường, hào con đông đủ. Tánh người vợ chân hay đi nhiều, ăn nói lanh lẹ, bản thân hay có tiểu tật, tay

Read More »