Giới thiệu

KÊNH TỬ VI – PODCAST CHIA SẺ CÁC KIẾN THỨC VỀ KHOA HỌC TỬ VI

podcast kênh tử vi

Kênh Tử Vi giúp cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn và vận dụng các kiến thức về khoa học tử vi cũng như những giá trị, phong tục của ông bà ta ngày xưa vào trong cuộc sống thường ngày.

Read More »

Giới thiệu về tử vi

giới thiệu về tử vi

Tử vi không phải là một môn khoa học độc lập,mà nó là sự kết tinh trong nhiều môn khoa học khác trong học thuật tư tưởng Châu Á. Cho đến nay khoa Tử vi do ai đặt nền móng đầu tiên, lịch sử không chứng minh được rõ ràng.

Read More »